ديدني هاي علمي

شرکت تبلیغاتی فعدی

شرکت تبلیغاتی فعدی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۱۵
ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین المللی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۰۷
مستند پیدایش زمین

مستند پیدایش زمین

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۱:۳۵:۴۷
نژاد پرستی، غرور قومی

نژاد پرستی، غرور قومی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۵:۱۶
رونمایی از خودروی آبسوز

رونمایی از خودروی آبسوز

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۲۵
دنیای نامریی 3

دنیای نامریی 3

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
 • ۰۰:۵۲:۳۷
رفتن به مغز حیوانات در VR

رفتن به مغز حیوانات در VR

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۳۹
نحوه پردازش دارو در بدن

نحوه پردازش دارو در بدن

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۴:۰۱
صدای ترسناک سیاره ها

صدای ترسناک سیاره ها

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۰۰
کشف امواج گرانشی

کشف امواج گرانشی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۲:۲۱
دو مکانیزم لغزنده میل لنگ

دو مکانیزم لغزنده میل لنگ

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۳۶
" Selfie " فضایی به چه شکل است !

" Selfie " فضایی به چه شکل است !

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۲۷
جشن برای 60 ساله شدن فضا

جشن برای 60 ساله شدن فضا

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۱:۰۶