کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۳۳۴۵۴ ویدئو

ديدني هاي علمي

چرا دیگران مى توانند ما نه ؟

چرا دیگران مى توانند ما نه ؟

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۴۵
نهنگ های قاتل ترسناک یا ترسو

نهنگ های قاتل ترسناک یا ترسو

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۵:۰۰
رادین بوک - دنیای مجازی کتاب

رادین بوک - دنیای مجازی کتاب

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۱۴
👈🏻علم دیدنی😍

👈🏻علم دیدنی😍

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۴۶
تغییر حس چشایی در هواپیما

تغییر حس چشایی در هواپیما

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۱:۳۹
حس بویایی

حس بویایی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۳:۵۶
حس بویایی

حس بویایی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۳:۵۷
بویایی

بویایی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۰:۱۵
سیستم تعادل بدن

سیستم تعادل بدن

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۰:۴۶
سیستم تعادل

سیستم تعادل

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۲:۱۷
ساختمان گوش

ساختمان گوش

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۳:۵۵
چگونه می شنویم

چگونه می شنویم

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۳:۲۸
ساختمان گوش انسان

ساختمان گوش انسان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۱:۴۳
ساختارگوش

ساختارگوش

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۲:۰۶
دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۴:۲۱
سفری به درون چشم انسان

سفری به درون چشم انسان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۲:۰۸
چگونه می بینیم

چگونه می بینیم

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۳:۲۲
سا ختار چشم انسان

سا ختار چشم انسان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۴:۱۲
ساختار چشم انسان

ساختار چشم انسان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۲:۴۹
اوسین بولت

اوسین بولت

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۴۹
اوسین بولت

اوسین بولت

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۴۰
جاذبه و نقش آن درکائنات

جاذبه و نقش آن درکائنات

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
 • ۰۰:۰۴:۵۳
منشا آب روی سیاره زمین

منشا آب روی سیاره زمین

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
 • ۰۰:۰۳:۵۰
👈🏻آزمایش علمی دیدنی

👈🏻آزمایش علمی دیدنی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۰۱
پلاستیک خوردنی به بازار آمد!

پلاستیک خوردنی به بازار آمد!

 • ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
 • ۰۰:۰۱:۰۵
👈🏻آزمایش جوش شیرین و رنگ

👈🏻آزمایش جوش شیرین و رنگ

 • ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
 • ۰۰:۰۱:۰۵
12 آزمایش علمی شگفت انگیز

12 آزمایش علمی شگفت انگیز

 • ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
 • ۰۰:۱۰:۴۰
چند آزمایش جالب و علمی

چند آزمایش جالب و علمی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
 • ۰۰:۰۲:۴۴
بازدید از باغ علم نوجوان

بازدید از باغ علم نوجوان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
 • ۰۰:۰۱:۲۷