ديدني هاي علمي

قدرت قلب

قدرت قلب

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۴:۴۴
اسپایدر

اسپایدر

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۲۱
سی ان سی

سی ان سی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۳۲
سی ان سی لیزر

سی ان سی لیزر

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۲۱
کشف بزرگترین منبع آب در مریخ

کشف بزرگترین منبع آب در مریخ

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۱۰:۰۸
برش سی ان سی

برش سی ان سی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۳۱
قیمت کولرگازی مدیا

قیمت کولرگازی مدیا

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۱۵
نحوه تصفیه آب از لجن

نحوه تصفیه آب از لجن

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۵۲
واکنش شیمیایی هگزامین KCLO3

واکنش شیمیایی هگزامین KCLO3

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۲۹
خرید پودر شب تاب (فسفرسانس)

خرید پودر شب تاب (فسفرسانس)

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۴۹
واکنش هگزامین با حرارت آتش

واکنش هگزامین با حرارت آتش

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
 • ۰۰:۰۱:۰۰
واکنش شیمیایی هگزامین

واکنش شیمیایی هگزامین

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۵۹