کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۷۳۴ ویدئو

ديدني هاي علمي

گیت های سبز (Green Gate)

گیت های سبز (Green Gate)

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۳۹
دستگاه تولید ماسک سه لایه

دستگاه تولید ماسک سه لایه

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
 • ۰۰:۰۰:۳۵
تولید ماسک سه لایه در ایران

تولید ماسک سه لایه در ایران

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۰۶
درون هسته زمین چه می گذرد؟

درون هسته زمین چه می گذرد؟

 • ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
 • ۰۰:۰۰:۴۴
آشنایی با محصولات پوست چرب

آشنایی با محصولات پوست چرب

 • ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
 • ۰۰:۰۸:۱۷
محاسبه دبی برج خنک کننده

محاسبه دبی برج خنک کننده

 • ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
 • ۰۰:۰۰:۳۹
کندانسور هوایی

کندانسور هوایی

 • ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۳۹
اسکنر اسلب های سنگ

اسکنر اسلب های سنگ

 • ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • ۰۰:۰۲:۱۷
👈🏻آزمایش علمی با فلز مایع

👈🏻آزمایش علمی با فلز مایع

 • ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۴۹
تگرگ زدایی و مبارزه با تگرگ

تگرگ زدایی و مبارزه با تگرگ

 • ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۴۰