فناوري

CNC Machines

CNC Machines

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۵:۳۷
5 Bike Gadgets for Cycling in 2017

5 Bike Gadgets for Cycling in 2017

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۱۱:۰۲
PLA vs ABS | What's the Difference for 3D Printing?

PLA vs ABS | What's the Difference for 3D Printing?

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۳:۴۷
Falcon Heavy Animation

Falcon Heavy Animation

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۳:۲۶
Boehringer_Ingelheim_Animals_are_our_passion

Boehringer_Ingelheim_Animals_are_our_passion

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۴۰
nokia 7 plus

nokia 7 plus

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۴۶
Regroover x Noiiz :: Seamless beat production

Regroover x Noiiz :: Seamless beat production

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۸
پنج استخر رویایی

پنج استخر رویایی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
سقف های دینامیکی متحرک

سقف های دینامیکی متحرک

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۵۹
پینگ پنگ در جاذبه صفر

پینگ پنگ در جاذبه صفر

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۴
گوشی HTC U12 با نام احتمالی Imagine

گوشی HTC U12 با نام احتمالی Imagine

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۱۳
معرفی گوشی هوآوی P smart

معرفی گوشی هوآوی P smart

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۱
أفضل الروبوت للأطفال

أفضل الروبوت للأطفال

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۳:۴۲
#خودت_باش همین زیباست!

#خودت_باش همین زیباست!

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۵۰
سقوط قیمت ها در وال استریت

سقوط قیمت ها در وال استریت

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۶:۴۲
Blockchain Beyond the Basics - Chapter 12

Blockchain Beyond the Basics - Chapter 12

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۵:۲۸
فالکون Heavy ایلان ماسک

فالکون Heavy ایلان ماسک

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۴۸