کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۳۳۴۵۴ ویدئو

فناوري

موتور سفارشی

موتور سفارشی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۲۷
چاپ تامپو ایموجی فنری

چاپ تامپو ایموجی فنری

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹
پیشرفت مغز انسان

پیشرفت مغز انسان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۴:۵۱
خیلی پروفسورانه بود واقعا

خیلی پروفسورانه بود واقعا

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۵۴
موتور سفارشی

موتور سفارشی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۲۷
نگرشی جدید در علم

نگرشی جدید در علم

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۳۳
خیلی پروفسورانه بود واقعا

خیلی پروفسورانه بود واقعا

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۵۴
پیشرفت مغز انسان

پیشرفت مغز انسان

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۴:۵۱
بررسی گوشی Galaxy Note10+ 5G

بررسی گوشی Galaxy Note10+ 5G

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۷:۵۷
آزمایش یخ خشک

آزمایش یخ خشک

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۴:۴۱
گردو مغزکن نیمه اتومات

گردو مغزکن نیمه اتومات

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹
آزمایش یخ خشک

آزمایش یخ خشک

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۴:۴۱
جداسازی پوست گردو

جداسازی پوست گردو

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۲۶
گردو مغزکن نیمه اتومات

گردو مغزکن نیمه اتومات

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹
دستگاه مغزکن خانگی گردو

دستگاه مغزکن خانگی گردو

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۳۴
دستگاه غلاف شکن بادام زمینی

دستگاه غلاف شکن بادام زمینی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۳۹
ساخت کوره ذوب طلا

ساخت کوره ذوب طلا

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۰۷
جداسازی پوست گردو

جداسازی پوست گردو

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۲۶
نیسان سنترا 2020

نیسان سنترا 2020

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۱۸
اعداد 369Nicola Tesla.نیکلا تسلا

اعداد 369Nicola Tesla.نیکلا تسلا

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۱۲:۰۵
دستگاه غلاف شکن بادام زمینی

دستگاه غلاف شکن بادام زمینی

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۳۹
تجربه دالبی اتموس با هدست

تجربه دالبی اتموس با هدست

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹
ساخت کوره ذوب طلا

ساخت کوره ذوب طلا

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۰۷
ساخت پاور بانک بی سیم

ساخت پاور بانک بی سیم

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۵:۵۲
(اعداد 369)Nicola Tesla.نیکلا تسلا

(اعداد 369)Nicola Tesla.نیکلا تسلا

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۱۲:۰۵
ساخت پاور بانک بی سیم

ساخت پاور بانک بی سیم

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۵:۵۲
نیسان سنترا 2020

نیسان سنترا 2020

 • ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۱۸