کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۷۴۶۷ ویدئو

فناوري

بهترین گوشی های 2020

بهترین گوشی های 2020

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۳۰
بهترین گوشی های 2020

بهترین گوشی های 2020

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۳۰
آنباکس گوشی xiaomi redmi note 9 pro

آنباکس گوشی xiaomi redmi note 9 pro

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۷:۱۵
رقص سوخو در اسمان

رقص سوخو در اسمان

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۲:۰۷
نقد و بررسی ایرپاد پرو

نقد و بررسی ایرپاد پرو

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۲:۳۲
تست تصادف : کولیوس

تست تصادف : کولیوس

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۱:۳۵
نگاه کلی به iOS 14 | اینتر

نگاه کلی به iOS 14 | اینتر

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۵:۰۲
وکام وان آنباکس

وکام وان آنباکس

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۱:۵۹
تریلی 500

تریلی 500

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۱۵
ولوو 500

ولوو 500

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۳۶
کیتی شب تاب

کیتی شب تاب

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۲۳
تغدیه وکرونا

تغدیه وکرونا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۴۰
افتر

افتر

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۱:۰۰
ورزش دارو است

ورزش دارو است

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۲۶:۴۱
معرفی شرکت فراچاپ آترین

معرفی شرکت فراچاپ آترین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۳:۱۱
تاریخچه هک

تاریخچه هک

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۵۷
کنترل فاز

کنترل فاز

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۵۹