کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۷۰۹۶۴ ویدئو

حوادث

جاری شدن سیل در مادرید

جاری شدن سیل در مادرید

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۳۰
بلعیده شدن یک دختر توسط سیل

بلعیده شدن یک دختر توسط سیل

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۲۵
زدن پلیس با چوب و چماق در پرو

زدن پلیس با چوب و چماق در پرو

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
 • ۰۰:۰۰:۵۱
داعش 6 - هلاکت

داعش 6 - هلاکت

 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
 • ۰۰:۱۱:۲۴
منگشت همچنان در آتش

منگشت همچنان در آتش

 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۱۷
تصادف شدید با عابر!

تصادف شدید با عابر!

 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
 • ۰۰:۰۰:۳۲
عقد موقت دختر 10 ساله

عقد موقت دختر 10 ساله

 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
 • ۰۰:۰۱:۲۶
جاکارتا زیر آب می‌رود

جاکارتا زیر آب می‌رود

 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۲۲
حمله قلبی کامران تفتی

حمله قلبی کامران تفتی

 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
 • ۰۰:۰۲:۴۷
تجاوز سه مرد به یک دختر

تجاوز سه مرد به یک دختر

 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
 • ۰۰:۰۲:۵۸
کیف قاپی فجیع در اهواز

کیف قاپی فجیع در اهواز

 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۱۴