جذاب و هنري

Pilot- Part 1

Pilot- Part 1

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۳۰
گذر زمان نقاشی گندالف

گذر زمان نقاشی گندالف

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۳:۲۴
طراحی نورپردازی نما

طراحی نورپردازی نما

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
هنرنمایی با ماسه 2

هنرنمایی با ماسه 2

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
 • ۰۰:۰۸:۱۳
هنرنمایی با ماسه 1

هنرنمایی با ماسه 1

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
 • ۰۰:۰۸:۰۶
صاف کردن موی وز

صاف کردن موی وز

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۰:۴۴
کاشت موی موقت طبیعی مردانه

کاشت موی موقت طبیعی مردانه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۱:۰۰
صاف کردن مو آقایان

صاف کردن مو آقایان

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۳۰
power bank

power bank

 • ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
 • ۰۰:۰۰:۵۱
میکلانژ افغان در تهران

میکلانژ افغان در تهران

 • ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
 • ۰۰:۰۴:۰۹